Bu programda girilen kelimenin tersten okunuşu kendi okunuşu ile aynı olup olmadığını kontrol ettim.
#include <stdio.h>
#include <conio.h>
#include <string.h>

main()

{ char x[20];

int i,a,uzunluk,j=1;

printf ("Bir Kelime Giriniz: ");

gets (x);

uzunluk = strlen(x);

for (i=0; x[i]!='�'; i++)
{}
printf ("nTersten Yazilisi: ");

for (a=uzunluk; a>=0; a--)

printf ("%c",x[a]);

printf ("nn");

for(i=0;i<uzunluk/2;i++){

if (x[i]==x[uzunluk-(i+1)]) j=1;

else {j=0; break;}
}

if(j==1)
printf ("Girilen kelimenin tersi kendine esittir.");

else
printf ("Girilen kelimenin tersi kendine esit degildir.");

getch();

}