MesajKonu: Java'da dairenin alanını hesaplama Ptsi Ekim 11, 2010 1:26 am
Merhaba arkadaşlar;

Bu dersimizde size dairenin alanını hesaplamayı basit bir şekilde göstereceğim;

Aşağıdaki kodları yorum satırlarını dikkate alarak anlamaya çalışın:
package daireninAlani;

import java.util.Scanner; // Sisteme veri girişi için kütüphane ekledik

public class Alan()

{

public static void main(String[] args)

{

Scanner klavye = new Scanner(System.in); // Veri girişini sağlamak için klavye isimli bir nesne // tanımladık

double alan,yaricap; // yaricap ve alan degişkenlerimizi double tipinde tanımladık

System.out.println("Yarıçapı giriniz: ");

yaricap= kalvye.nextDouble(); // Dışarıdan girilen veriyi yaricap değerine atadık

alan=3.14 * yaricap *yaricap ; // Dairenin alanının formülünü uyguladık sonucu alan

// değişkenimize atadık

System.out.println("Dairenin alanı= " + alan); // Sonucu ekran çıktısı olarak verdirdik

}

}