Herkese selam, haftalık ödev olarak aldığım veritabanı konusunu burada sizlerle birlikte çözmek ve sonuca ulaşmak istedim. Projenin senaryosu bir araba galerisi, bunun için önce tablolarımı oluşturuyorum:

Araç Alım Tablosu (alım)


Araçlar Tablosu (arac)


Müşteri Tablosu (musteri)


Araç Satış Tablosu (satis)


Bağlantı (Diyagram)


Veritabanımızı oluşturduğumuza göre şimdi ödev sorularını cevaplamaya başlayalım.

Soru: Müşteri tablosundaki “Madi” sütununa göre artan sıralamayı oluşturun.

Select Madi from müşteri
Order By Madi asc
Soru: Araç tablosundaki kayıtları modeline göre azalan şekilde sıralama yapmak.

Select * from arac
Order by Amodel desc
Soru: Satışı yapılan araçların aracno,sat_tarih ve sat_fiyat bilgilerini seçerek ve sat_fiyat sütununu “Satış Fiyatı” olarak değiştiren kod.

Select Ano as ‘Araç NO’, sat_tarih as ‘Satış Tarihi’, sat_fiyat as ‘Satış Fiyatı’ from satis
Soru: Fiyatı 12.000’den fazla olan araçların bilgilerini fiyat sütununa göre azalan sırada listeleme.

Select * from arac
Where Afiyat > ‘12000’ Order by Afiyat desc
Soru: Satış fiyatı 10000’den fazla olan veya 4 nolu müşteriye satılan araçların bilgilerini listeleme.

Select * from satis
Where sat_fiyat > ‘10000’ OR Mno = ‘4’
Soru: Nisan 2010’dan sonra satılan araçların listeni almak için oluşturulan kod.

Select * from satis
Where sat_tarih > ‘2010-04-30’
Soru: Şubat 2010 ile Haziran 2010 arasında 10000’den daha yüksek fiyata alınan araçların “alım tarihi, alış fiyatı ve araç no” bilgilerini en yeni tarihten en eski tarihe doğru ve en yüksek fiyattan en düşük fiyata doğru sıralayarak listeme.

Select * from alim 
Where al_tarih BETWEEN ‘2010-02-28’ AND ‘2010-06-30’ AND Al_fiyat > ‘10000’
Order by Al_fiyat, Al_tarih desc
Soru: 10000 ile 20000 arasında fiyata satılan araçlardan 4 ve 2 nolu müşteriye yapılan satışların bilgilerini listeme.

Select * from satis
Where Mno in (2,4) AND sat_fiyat BETWEEN ‘10000’ AND ‘20000’
Soru: Tokat’ta ikametgâh eden ve telefon numarası içinde “3” içeren kayıtların listesi.

Select * from müşteri
Where Madres = ‘Tokat’ AND Mtelefon Like ‘%3%’
Soru: İsmi A ile başlayan müşterilerin adres ve telefon bilgilerininin listelenmesi.

Select Madres, Mtelefon from müşteri
Where Madi Like ‘A%’
Soru: Fiat ve Opel marka araçların model, marka ve fiyat bilgilerini marka sütununa göre artan sırada listeme.

Select Amodel, Amarka, Afiyat from arac
Where Amarka Like ‘%fiat%’ or Amarka Like ‘%opel%’
Order by Amarka asc
Soru: 1998, 2005 ve 2007 Model araçların listesini alma

Select * from araç
Where Amodel in (‘1998’, ‘2005’, ‘2007’)