Bu konuda vbulletine ait iki ayrı veritabanı Birleştirme anlatılacaktır. Bu işlem için taşınacak olan db kaynak , diğeri hedef dbdir. İşlemlerin kolaylığı açısından kaynak db daha az kapasiteli olan db olursa hem hata yapma olasılığı azalır hemde karmaşadan uzak durmuş oluruz (hemde zamandan tasarruf etmiş oluruz) icraata geçmeden önce konuyu baştan sona okuyun.

Kaynak db forumx ve hedef db forum olduğunu varsayın (karmaşayı önelemek için aşağıdaki resime bakabilirsiniz.). iki db arasında en kolay user tablosu taşınır. çünkü bu tablonun bağımlı olduğu hiç bir tablo yoktur.

Uyarılar
  • localhost kullanıcı adı root şifresi 123 olduğunu varsayıyorum (siz kendi şifrenizi gireceksiniz)
  • Bu işlemi kendi bilgisayarım üzerinde yaptım. (Sunucuda tavsiye etmem)
  • İşlem görecek veritabanlarının hangi vBulletin sürümlerine ait olduğu önemli değildir.
  • Konuda geçen SQL sorguları konsol üzerinden çalıştırılmıştır(PMA danda çalıştırılabilir)
  • İlk örnek olarak user tablsounun taşınması anlatılacaktır


1- ilk adım olarak hedef db içindeki en büyük userid numarasını bulmalıyız. bunun için aşağıdaki sorguyu çalıştırın.
SELECT MAX( userid ) FROM user;

userid numarasını belirleyici unsur olarak alma sebebimiz user tablosunda PRİMARY KEY olmasıdır

Bulunan bu sonuç kaynak db deki artma miktarını gösterir (Bendeki değer 38495)

2- Kaynak db içindeki tüm userid numaralarını artma miktarı kadar artırmak, bunun için aşağıdaki sorguyu çalıştırın
UPDATE user SET userid=userid+38495 WHERE userid > 0 ;

Bunun sonucu olarak userid çakışmasını engellemiş olduk(Artık her iki db de aynı userid numarasına sahip olan kullanıcılar olamaz).

3- İlgil tabloyu (user) yedeklemek.BU yedekleme işlemine bazı mySQL komutlar dahil edilmeyecektir bunun için mutlaka aşağıdkai komutu kullanın.
mysqldump -u root -p123 --skip-opt -Q -e -x -f -c -K -t forumx user > c:\user.sql

ilgili tabloyu C: sürücüsüne içine user.sql olarak yedeklemiş olduk

4- User.sql yedeğini hedef db içine aktaracağız. (Aynı sunucu içinde yedekleme ve geri yükleme işilemi yapılacağı için karkater seti tanımlaması yapmadım.)

Aşağıdaki komutu kullanarak yedeği yükleyin (detaylı bilgi için buraya bakınız)
mysql -u root -p123 -f  forum < c:\user.sql

5- Userid çakışmasını artma miktarı ile önledik peki username çakışmasını nasıl önlayeceğiz?. Bunun için aşağıdaki sorguyu çalıştırarak çift kayıtları (duplicate entry ) ekrana yazdıracağız
SELECT username , userid 
FROM user
WHERE username IN(
SELECT username
FROM user
GROUP BY username
HAVING COUNT(*) > 1
)
ORDER BY username

Userid numarası artma miktarından (38495) büyük olan kayıtları sileceğiz (veya tam tersi ) Bu sorgudan sonra aşağıdaki gbi bir çıktı ile karşılaşacaksınız. Buradan istediğiniz çift kayıttan birini silin.
+-----------+--------+
| username | userid |
+-----------+--------+
| abuzer | 22209 |
| abuzer | 6381 |
| alex | 6210 |
| alex | 21975 |
| ali | 3757 |
| ali | 22262 |
| asdasd | 22494 |
| asdasd | 5827 |
| asdfgh | 7517 |
| asdfgh | 22398 |
| Black | 21863 |
| black | 6105 |
| bulut | 22412 |
| bulut | 3472 |
| canavar | 4990 |
| canavar | 22265 |
| conqueror | 22111 |
| conqueror | 3601 |
| emre | 21875 |
| emre | 3731 |
| erdem | 22394 |
| erdem | 5103 |
| erkan | 6452 |
| ERKAN | 22520 |
| fatih | 3853 |
| fatih | 22204 |
| FEARLESS | 22480 |
| FeArLesS | 21594 |
| gencfb | 6638 |
| gencfb | 22202 |
| hakan | 4000 |
| hakan | 22029 |
| HSYN | 22374 |
| hsyn | 4907 |
| kamer | 22250 |
| kamer | 21500 |
| kanka | 3969 |
| kanka | 22094 |
| kaya | 22271 |
| kaya | 5413 |
| leon | 5548 |
| leon | 22173 |
| mert | 22092 |
| MERT | 3436 |
| Pisiko | 5529 |
| pisiko | 22252 |
| s2000 | 3999 |
| s2000 | 22019 |
| sercan | 21985 |
| sercan | 3417 |
| serdar | 22 |
| serdar | 22288 |
| supra | 3584 |
| supra | 21871 |
| tespara | 21712 |
| tespara | 22538 |
| veron | 21504 |
| veron | 22008 |
+-----------+--------+

mesela userid numarası 22538 olan tespara adlı üyeyi kayıttan çıkarmak için aşağıdaki gibi bir sorgu çalıştırabiliriz
DELETE FROM user WHERE userid = 22538 ;